McCambley Cup Draw

McCambley Cup Draw

The draw for the McCambley Cup first round took place on Thursday 28 November.

McCambley Cup 2019 – 2020

First Round – 7th December 2019

Grosvenor 3 v Ballymena 5

Donaghadee 2 v Banbridge 5

Malone 4 v CIYMS 3

Inishowen v Carrickfergus 4

Ballyshannon v Monaghan 2

Ballymena 4 v Ballynahinch 6

Ballymoney 4 v Lisburn 3

Portadown 4 v Dromore 3

BHSFP 2 v Cooke 3

Rainey Old Boys 4 v Newry 2

Strabane 2 v Rainey Old Boys 3

Enniskillen 3 v Civil Service 2

Lurgan 2 v Coleraine 3

City of Armagh 4 v Ophir 2

Larne 3 v Academy 3

City of Derry 3 v Belfast Harlequins 4

Ards 3 v bye